Garantie
Hettuinleven.com hanteert te allen tijde de garantievoorwaarden van de fabrikant, distributeur of leverancier van het product of dienst. In de meeste gevallen is dat 1 jaar, dit wordt echter bij ieder product, afzonderlijk weergegeven. De garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, (pogingen tot) reparatie door derden, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Hettuinleven.com. Deze door Hettuinleven.com aangeboden garantieregeling, doet niets af aan de rechten van de klant die het kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. 

Aanspraak op de garantie kan men uitsluitend maken indien men direct na constatering van het defect - doch uiterlijk binnen een jaar na levering door verkoper schriftelijk - dan wel per email contact opneemt met Hettuinleven.com. 

Hettuinleven.com is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Hettuinleven.com. Hettuinleven.com is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 

Indien Hettuinleven.com, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 

© 2013 - 2024 Het Tuinleven | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel